ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

เกี่ยวกับอินนิสฟรี

1จุดยืนของเรา

อินนิสฟรีเป็นสมาชิกในครอบครัวของอมอร์แปซิฟิค
จิตวิญญาณและวิถีการดำเนินงานของอมอร์แปซิฟิคคือจุดยืนของเรา

วิถีการดำเนินงานของเรา
ด้วยการวางวิสัยทัศน์อันล้ำลึกในวิถีแห่งความเป็นเอเชียบนธรรมชาติและมนุษยชาติ ตอนนี้เราพร้อมที่จะนิยามและผลักดันวิถีแห่งความงาม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคน เราเคารพในความหลากหลายของสมาชิกอมอร์แปซิฟิคจากทั่วโลก ซึ่งเราได้พึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยการทำงานของเรา เราพยายามเป็นอย่างยิ่งในการระลึกถึงความงามที่แท้จริง อันมีที่มาจากการผสมผสานของความงามทั้งภายในและภายนอก เราทำหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เดินตามความฝันของการใช้ชีวิตบนความงามและความสุขภาพดี การบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราจะถูกจดจำในนามของ "Asian Beauty Creators" หรือ "ผู้สร้างสรรค์ความงามแห่งเอเชีย"

เราเคารพในความหลากหลายของสมาชิกอมอร์แปซิฟิคจากทั่วโลก

คุณค่าของเรา

 • ผู้เปิดโอกาส

  เราพร้อมที่จะร่วมงานกับผู้ที่เคารพบุคคลอื่นเช่นเดียวกับการให้ความเคารพตัวเอง
  เราให้ความสำคัญกับความจริงเป็นอันดับหนึ่ง รวมไปถึงการเปิดรับความเห็นจากภายนอกด้วยเช่นกัน และเรายังเป็นผู้ที่รับฟังและให้คำแนะนำกันและกัน รวมไปถึงกับลูกค้าทุกท่าน มากกว่าที่จะควบคุมหรือออกคำสั่ง
  เราพร้อมที่จะปรับตัวเองให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมรอบๆ เสมอ
 • จรรยาบรรณ

  เราจะปฏิบัติกับลูกค้าเช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติต่อครอบครัวและตนเอง
  ผลของการปฏิบัติต่อลูกค้าของเรา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจอันดี สำหรับเราสิ่งสำคัญที่สุดของสังคมและการอยู่ร่วมกันคือการเคารพซึ่งกันและกัน และมารยาททางสังคม
 • นวัตกรรม

  เราเปิดรับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
  เราปรับเปลี่ยนและเปลียนแปลง เพื่อให้เท่าทันและไม่ล้าหลัง เรามีความภาคภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใดในแรงกระตุ้นที่จะผลักดันสิ่งใหม่ให้กับโลก
 • ความใกล้ชิด

  เราต้องการที่จะเข้าถึงได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า
  เราต้องการที่จะรับปัญหาต่างๆ ที่เป็นที่กังวลใจของลูกค้า ดั่งเป็นปัญหาของเราเอง เราจะสร้างความสัมพันธ์บนความเท่าเทียม
 • ความท้าทาย

  เราจะปฏิเสธความพึงพอใจในความสำเร็จเพราะเราจะทำให้ดียิ่งขึ้น
  เราจะเผชิญกับความแปลกใหม่และไม่คุ้นเคยด้วยใจร่าเริง เราจะอุทิศตนเพื่อเอาชนะทุกการแข่งขันและล่าชัยชนะเหนือใครอื่น