ออกจากระบบ

CLOSE

หากเปลี่ยนภาษาจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติและคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่อีกครั้ง
คุณต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาที่คุณเลือกหรือไม่

ข้อกำหนดของ UGC

We may make available on this Site a space dedicated to user content including but not limited to text, photos, videos, etc. posted by you on social media (“User Content”). Where you have responded to our request to use such User Content with #YesINNISFREE, you agree to the following:

You grant INNISFREE Corporation (hereinafter “the Company”) and the Affiliates' websites, a non-exclusive, royalty free worldwide license to use User Content in relation to which you have responded #YesINNISFREE for marketing and/or advertising purposes worldwide, including but not limited to use on the Company’s and the Affiliates’ official brand websites, online store, newsletters, catalogs, email, social media, store materials and other customer communications.

The Company may use, reproduce, distribute, combine with other materials, modify, alter and/or edit such User Content and/or any part(s) thereof in its sole discretion.

You hereby represent and warrant that (i) you own all rights including intellectual property rights in and to your User Content, (ii) you have permission from any person(s) appearing in your User Content to grant the rights herein, and (iii) The Company’s use of your User Content will not violate the rights of any third party or any applicable law in any countries in the world. You hereby release and discharge the Company from all and any obligation to compensate you for any use of your User Content as described above and any of the intellectual property rights contained therein; and You hereby further release, discharge and agree to hold the Company and any person acting on the Company’s behalf harmless from all claims, demands, losses, costs, expenses and liabilities whatsoever in connection with the use of your User Content as described above.